Winner Comments

Millenicom Türkiye olarak son 5 yıl içerisinde ulaştığımız %39484 büyüme oranıyla, Deloitte Teknoloji Fast50 2009 Programı’nda ülkemizin en hızlı büyüyen ikinci teknoloji firması olduk. Bunun yanı sıra söz konusu büyüme oranımızla Deloitte Technology Fast500 EMEA 2009 Programı’nda da ikinci sırada yer aldık.

Ulaştığımız bu başarının, öncelikle alternatif telekom sektörünün sahip olduğu potansiyele dikkat çekmesi anlamında büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Alternatif telekom sektöründe tamamlanmayan düzenlemeler nedeniyle henüz gerçek rekabet koşulları oluşmadı. Ancak Millenicom Türkiye’nin geldiği noktanın, sektörümüzün aslında neler yapabileceğine yönelik çok iyi bir örnek olduğuna inanıyoruz.

Deloitte Teknoloji Fast50 ve Deloitte Technology Fast500 EMEA’da ilk iki firma arasında yer almamız hiç şüphesiz bizim için itici bir güç oldu. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte, yürütmekte olduğumuz çalışmalarımıza daha yüksek bir motivasyonla sarıldık. Bunun yanı sıra Millenicom yalnızca Türkiye ve faaliyet gösterdiği bazı Avrupa ülkelerinde değil, küresel anlamda önemli bir bilinirlik seviyesi elde etti. İş ortaklarımız ve hizmet sunduğumuz müşterilerimiz de ulaştığımız bu başarıyla gururlandı.

Sektördeki tüm güçlüklere karşın Deloitte Teknoloji Fast50 ve Deloitte Technology Fast500 EMEA programlarında yer almamızı, Millenicom Türkiye olarak sunduğumuz yüksek kaliteli ve ekonomik çözümlerimizin tüketicilerden büyük kabul gördüğünün delili olduğunu düşünüyoruz.

Daha büyük başarılara imza atmak için aralıksız çalışmaya ve her zaman yüksekleri hedeflemeye devam edeceğiz.

Millenicom Türkiye – Şevki Kuyulu, Yönetim Kurulu Üyesi

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.