Winner Comments

Hitit Bilgisayar Hizmetleri, 15 yılı aşkın bir süredir havayolu sektörüne ürün geliştirmekte ve hizmet vermektedir. Bu süre içinde dünyanın en önemli havayolları ile işbirliği gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Deloitte Fast50 programı piyasa bilinirliliğimizi arttırmakta, çözüm ortaklarımız, çalışanlarımız ve uluslar arası sektördeki büyük oyuncular açısından cazibemize katkıda bulunmaktadır.

Bu organizasyon ayrıca IT sektöründeki ulusal ve uluslar arası trendi izleme açısından önemli bir gösterge niteliğindedir.

Son 5 yıldır Deloitte Fast50 listesinde yer almak, tüm ekibimiz için heyecan kaynağı olmuştur. Deloitte’un bu organizasyonunu “benchmark” ve hedef olarak kullandığımızı da ifade etmek isteriz.

Nur Gökman, CEO

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.