Winner Comments

VeriPark’ın Fast50 de yer alması Türkiye içindeki yeni satış fırsatlarımızda olumlu etki yaratırken uluslararası satış fırsatlarımız içinde bir güven ortamı ve olumlu bir etki oluşturmuştur. Türkiye’deki müşterilerimizden de bu listeye girmemizden dolayı tebrik mesajları geldi. Konuştuğumuz müşterilerimiz; uzun vadeli çalışabilecekleri, gerçekleştirilen yazılımlarda huzurlu bir şekilde projeyi teslim edebilecekleri firmanın VeriPark olması konusunda Fast50 nin destekleyici ve ölçülebilir bir çalışma olduğunu ifade ediyorlar.

Uluslararası arenada takip ediyor olduğumuz tekliflerde (özellikle finans sektöründe) en çok sorgulanan nokta güvenilirlik ve uluslararası bilinirlik. Bu noktada başarımızı uluslararası bir listede yer alarak somutlaştırmış olup satış sürecindeki bir çok engeli daha rahat aştık. Müşterilerin hissetmek istediği güvenilir firma imajını oluşturmakta Deloitte isminin olması ve Fast50 de yer almamız 2 önemli etken.

Bu başarı VeriPark’ı oluşturan çalışanların başarısı. Çalışanlar artık uluslararası bir oyuncu olmanın motivasyon ile daha büyük hedeflere koşmanın isteği içinde hareket ediyorlar. Fast50’de yer almamız çalışanların firmaya güvenini arttırmış olup, gelen farklı firma ve projeler ile de ekiplerin proje zenginliğinin ve tecrübelerinin artmasına sebep oluyor.

Veripark – Özkan Erener, CEO

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.