Winner Comments

Sestek olarak ses ve iletişim teknolojileri alanındaki AR-GE çalışmalarımızla kurumlara yönelik maliyet avantajı getiren ve verimliliği artıran çözümlerin yanı sıra bireylere yönelik, hayatı kolaylaştıran ürünler üretiyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz üniversite-sanayi işbirliği ile akademik birikimimizi iş gücüne dönüştürerek ses teknolojileri alanında birçok ilke imza attık. Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz arasında mevcut çözümlerimizi beliren ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleyip geliştirmek ve Sestek’in yalnız Türkiye’de değil, dünyada konusunda uzman bir kurum olarak kabul edilmesi için küresel pazarlara açılmak var.

2010 yılında da katıldığımız Deloitte Fast50 Türkiye programında üçüncü kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında yer almamız hedeflerimize giden yolda motivasyonumuzu ve gücümüzü artırıyor.

Sestek - Prof. Dr. Levent Arslan, CEO

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.