Winner Comments

Deloitte Fast50 programı ile son 3 senedir Türkiye ve EMEA'da en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında yer aldık. Ayrıca 2009 yılnda Big Stars adıyla başlatılan yeni ödül kategorisinde 5. olduk. Bu programda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar uluslararası platformlarda ülkemizin ve sektörümüzün teknoloji alanındaki gelişmelerini tanıtmamıza olanak sağlıyor. Emeği geçen Deloitte ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Koç.net – Mehmet Ali Akarca, Koç.net, Genel Müdürü

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.