Winner Comments

Yenilikçi teknolojilerini tüm dünyaya sunan firmamızın, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2010 Programı'nın Big Stars kategorisinde aldığı ödül, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etmiştir. Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2010'da elde ettiğimiz bu başarı ayrıca kuruluşumuza, çalışanlarımızın performanslarını artmasına katkıda bulunan bir referans kaynağı olmuştur. 2010 yılında dünyanın en büyük 15 PBX üreticisinden biri olan Karel'in bu konumunu pekiştirmek, geliştirmek ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünü daha da artırmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Karel - Serdar Tunaoğlu, Genel Müdür

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.