Winner Comments

Son 5 yıldır üst üste Deloitte Fast50 programında yakaladığımız başarıyı EMEA bölgesi’ndeki Fast 500’e de taşıdık. Deloitte gibi güvenilir bir kuruluş tarafından düzenlenen bu programda elde ettiğimiz başarı, özellikle uluslararası platformdaki projelerimiz için bir referans niteliğinde. Ayrıca şirketimizin başarılarının bu şekilde taçlandırılıyor olması, önümüzdeki dönem için bizlerin de motivasyonunu artıran unsurlardan biri oldu.

İnnova – Aydın Ersöz, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.