Winner Comments

Hepsiburada.com olarak 2006 yılında Deloitte Teknoloji Fast50 programına katılarak önce Türkiye'de sonra da EMEA'da en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında yer aldık. Türkiye’nin en büyük online mağazası Hepsiburada.com’un, yönetim danışmanlığı, denetim, vergi, risk ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Deloitte’tan, son 5 yılda kaydettiği yüksek büyüme oranıyla ödül alması, müşterilerimiz, hedef kitlemiz ve diğer paydaşlarımız tarafından takip edildi.

Deloitte'un ortaya koyduğu güvenilir veriler ışığında yapılan iletişim çalışmaları kapsamında da Hepsiburada.com’un mevcut bilinirliğine katkı sağlandı.

Sektöründe lider şirketimizin başarısının Deloitte tarafından da tescillenmiş olması, çalışma arkadaşlarımız arasında da ayrı bir memnuniyet yarattı. Bu ödül, ilerde yeni ödüllere koşmamız için gereken heyecanımızı pekiştirdi. Bu başarı, firmamızın daha da büyümesi ve sektördeki liderliğimizi kuvvetlendirmek adına ayrı bir motivasyon kaynağı olacak.

Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2007 programına dahil olacak firmaların; kendilerini dışarıdan gözlemleme ve sektörleri bağlamında faaliyette bulundukları bölgede hangi konumda olduklarını öğrenmek adına iyi bir fırsat yakalayacaklarına inanmaktayız.

Kaan Dönmez, CEO

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.