Winner Comments

Ericom’un Technology Fast50 – 2010 listesinde 6. sırayı alması sonrası şirketimize yerli ve yabancı yatırımcılardan birçok talep geldi. 2011 yılı başında bir girişim sermayesi şirketi Ericom’a %25 ortak oldu ve 2011 yılının ikinci çeyreğinde İMKB’de halka arz için başvuru yapıldı. Deloitte Fast50 programına katılımımız şirketimizin büyümesini sürdürecek yatırım sermayesi kaynaklarına ulaşmasında çok büyük etken oldu.

Ericom – İlker Aydın, CEO

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.