Winner Comments

2010 yılında yapılan Deloitte Teknoloji Fast50 programında Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaları arasında ilk 7. sırada yer alan Bilginet, bu başarısını Londra’da yapılan Deloitte Teknoloji Fast EMEA500 programında da Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun en hızlı büyüyen 500 firması arasında 86. olarak uluslararası arenaya taşımıştır.

Bu başarının getirdiği itibar ile gerek yeni iş bağlantıları kurulmasında gerekse yapılan işlerin hacimlerinde artış yakalamıştır. İç motivasyon olarak, çalışanlar tarafında yakalanan olumlu etki ise iş sonuçlarına direkt olarak yansımıştır.

Bilginet olarak, tüm KOBİ’lere ve işletmelere, gelecek iş yapış modelinin e-ticaret olduğunu anlatma misyonu ile katıldığımız bu programın sektörümüze katkıları nedeni ile büyük mutluluk duyuyoruz.

Gelecek yıllarda daha da başarılı sonuçlar almak için çalışmalarımızı tüm hızı ile sürdürüyoruz.

Bilginet – Ercüment Erdem, Genel Müdür

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.