Winner Comments

ASELSAN’ın vizyonu, yüksek ve özgün teknolojik olanak ve yetenekler yaratarak dünyanın en büyük elli savunma sanayi firmasından biri olmaktır.

Tasarım, üretim, test, modernizasyon, entegrasyon ve satış sonrası destek sağlayan dört ana grup başkanlığı şeklinde teşkilatlanmış olan ASELSAN, geliştirdiği yüksek teknolojili ürün ve sistemleri ile Türk Savunma Sanayii’nin en büyük kuruluşu olma unvanını 2010 yılında da sürdürmüş olup, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2010 Programı Big Stars kategorisinde ikinci kez birinci olmayı başarmıştır.

ASELSAN, 2010 yılında, dünyanın en büyük 100 savunma sanayii firması listesinde 93üncülükten 86ncı sıraya çıkarak bu listede yer alan tek Türk firması olmuştur.

ASELSAN’da 2200’ü mühendis 3850 personel çalışmaktadır. ASELSAN çalışanlarının yüzde 57’sini mühendisler oluşturmaktadır.

Dört Grup Başkanlığımızdaki yer alan Ar-Ge merkezlerinde 1500’e yakın mühendisimiz savunma teknolojileri tasarımı üzerine çalışmaktadır.

ASELSAN, sektöründe Türkiye ve dünyadaki konumunu daha ileriye götürmek maksadıyla çalışmalarını büyük bir azimle sürdürmektedir. Deloitte Teknoloji Fast50 gibi ulusal ve uluslararası tanınmışlığı bulunan bir program bünyesinde alınmış olan bu birincilik, yurtiçi ve yurtdışı itibarımızı arttırdığı gibi personelimizin çalışma şevki ve motivasyonuna pozitif katkı sağlamıştır.

Aselsan - Cengiz Ergeneman, Genel Müdür

<< Previous
 |  Legal |  Privacy |  Security | 

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.